diumenge, de juny 22, 2008

Llei de fosses: Justa i necessària

En el Ple del Parlament del dia 18 de juny es va aprovar la tramitació parlamentària del projecte de Llei sobre la localització i la identificació de les persones desaparegudes durant la guerra civil i la dictadura franquista (col·loquialment anomenada Llei de Fosses). Es va rebutjar, amb el vot de la resta de grups (inclòs el grup mixt), l’esmena a la totalitat que proposava el Partit Popular i, per tant, el projecte de llei continua el seu tràmit parlamentari.

L’Estatut per una banda i la llei del Memorial Democràtic reclamaven saldar els deutes de la nostra transició democràtica. Una transició que per fer-la més viable en aquell moment, va haver de pagar el deute d’una certa amnèsia que avui tots reconeixem que va ser injusta i que ha fet patir a no poques persones.

La llei pretén regular la dignificació de les fosses localitzades a Catalunya i preveu un seguit d’instruments jurídics que han de permetre disposar d’un coneixement més exacte i fidel a la realitat de les fosses existents al nostre país i del nombre i distribució de les persones desaparegudes que s’hi podrien trobar enterrades.

La Generalitat té censades actualment dos mil i escaig de persones desaparegudes i ha comptabilitzat 179 fosses que poden guardar els cossos de soldats caiguts en el front d’un bàndol o de l’altre o de persones civils assassinades en funció de la seva ideologia, de les seves creences o del seu color polític o sindical. No hi ha distincions de cap mena pel que fa a les raons per les quals aquestes persones van ser assassinades. Totes les víctimes de morts violentes en una guerra fratricida o en una dictadura tenen dret a ser recordades i honorades. No podem deixar que hi hagi encara dols reprimits de persones que no saben on anar a plorar els seus morts perquè les seves despulles romanen desaparegudes sense haver estat enterrades dignament. Un dret aquest, que cap poble no nega als seus ciutadans.

La memòria i la justícia han de ser també patrimoni del nostre poble. Amb le llei sobre localització i la identificació de les persones desaparegudes durant la guerra civil i la dictadura franquista, ho fem possible.